เครื่องเจาะรู

 • เครื่องเจาะรู UNIVERSAL PU/545200

  - กระดาษ 80 แกรม สามารถเจาะได้ 6 แผ่น
  - กระดาษ 70 แกรม สามารถเจาะได้ 8 แผ่น
  - ระหว่างรูมาตรฐาน 8 ซม. ขนาดรู 6 มม.

  ขนาด (ยาว x กว้าง x ลึก) : 105 X 60 X 46 มม.

  ราคา : 102 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม