ไม้บรรทัด

 • ชุดเรขาคณิต 3P 15 cm. Twist TC/895024

  - สามารถบิดโค้งได้โดยไม่หัก และ คืนรูป ภายในประกอบด้วย
  - ไม้บรรทัด 15 ซม.
  - ครึ่งวงกลม 15 ซม. 180 องศา
  - ไม้ฉาก 10 ซม. 60 องศา
  - สเกล ถูกต้อง แม่นยำ

  ขนาด : 148 x 224 มม.

  ราคา : 71 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม