ไม้บรรทัด

  • ครึ่งวงกลม 180 องศา Twist TC/279810

    - สามารถบิดหรืองอได้โดย ไม่แตกร้าว
    - สเกล ถูกต้อง แม่นยำ

    ขนาด : 120 x 95 มม.

    ราคา : 27 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม