ไม้บรรทัด

  • ไม้ฉาก 60 องศา Twist TC/279410

    - สามารถบิดหรืองอได้โดยไม่แตกร้าว
    - สเกล ถูกต้อง แม่นยำ

    ขนาด : 96 x 207 มม.

    ราคา : 32 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม