ไม้บรรทัด

  • ชุดเรขาคณิต 4P 20 cm. TC/242820

    - สามารถมองเห็นตัวเลขและเส้นวัดได้ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ UV
    - สเกล ถูกต้อง แม่นยำ

    ขนาด : 170 x 280 มม.

    ราคา : 51 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม