ไม้บรรทัด

  • ชุดเรขาคณิต 4P 15 cm. TC/242815

    - สามารถมองเห็นตัวเลขและเส้นวัดได้ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ UV
    - สเกล ถูกต้อง แม่นยำ

    ขนาด : 11 x 22.8 มม.

    ราคา : 34 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม