ไม้บรรทัด

  • ชุดเรขาคณิต 4P Graphic TC/242767

    - สามารถมองเห็นตัวเลขและเส้นวัดได้ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ชนิดพิเศษจากประเทศฝรั่งเศส
    - สเกล ถูกต้อง แม่นยำ

    ขนาด : 130 x 363 มม.

    ราคา : 97 บาท/ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม