กาว

  • กาวแท่งพริทท์ (Glue Stick) PS11g, PS22g, PS43g

    สำหรับ ติด ปะ กระดาษ ซองจดหมาย ติดแน่นเนียนเรียบ ฝาล็อคเผื่อเนื้อที่กาว หมดปัญหาเนื้อกาวติดเลอะเทอะเวลาลืมหมุนกลับ ใช้สะดวก เปิดปิดง่าย ด้วยมือเดียว ปลอดภัยจากสารพิษ

    PS11g บรรจุ 11 กรัม หลอดละ 33 บาท
    PS22g บรรจุ 22 กรัม หลอดละ 64 บาท
    PS43g บรรจุ 43 กรัม หลอดละ 87 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม