สีโปสเตอร์ และสีอะคิลิค

 • สีโปสเตอร์ ชนิดขวด SAKURA PW-#

  สีโปสเตอร์บรรจุขวด 4 ขนาดให้เลือก ทั้ง 15 ซีซี 30 ซีซี 60 ซีซี และ 130 ซีซี ให้เนื้อสีที่ละเอียดไม่จับเป็นก้อน ให้สีสวยสด มีสีให้เลือกมากถึง 30 สี ฝาขวดพิเศษ 2 ชั้น เพื่อป้องกันสีแห้ง เหมาะสำหรับวัสดุทุกพื้นผิว เช่น หิน เหล็ก แก้ว พลาสติก ไม้ และ กราฟฟิก ได้รับเครื่องหมาย CE และ AP

  (เหมาะสำหรับ ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 13 ปีขึ้นไป)

  สีธรรมชาติ
  PW-15-# สีโปสเตอร์ 15 cc. ราคาขวดละ 31 บาท
  PW-30-# สีโปสเตอร์ 30 cc. ราคาขวดละ 59 บาท
  PW-60-# สีโปสเตอร์ 60 cc. ราคาขวดละ 102 บาท
  PW-130-# สีโปสเตอร์ 130 cc. ราคาขวดละ 299 บาท
  สีสะท้อนแสง
  PW-15-FLUO-# สีโปสเตอร์ 15 cc. ราคาขวดละ 34 บาท
  PW-30-FLUO-# สีโปสเตอร์ 30 cc. ราคาขวดละ 63 บาท
  สีทอง สีเงิน
  PW-15-FLUO-# สีโปสเตอร์ 15 cc. ราคาขวดละ 37 บาท
  PW-30-FLUO-# สีโปสเตอร์ 30 cc. ราคาขวดละ 70 บาท
  PW-60-FLUO-# สีโปสเตอร์ 60 cc. ราคาขวดละ 129 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม