เทป

  • FRAGILE TAPE FG-081

    เทประวังแตก ด้วยเทปนี้ท่านสามารถแน่ใจได้ว่า วัสดุที่แตกง่ายจะได้รับการดูแลและระมัดระวัง อีกทั้งใช้ในการแสดงสิ่งของในกล่องของท่าน ว่าเป็นของที่แตกง่าย หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

    ขนาด : 48 มม. x 18.28 ม. (1.89" x 20Y)

    ราคา : 42 บาท/ม้วน
รายละเอียดเพิ่มเติม