จานสี, ถังล้างพู่กัน

  • จานสี i-Paint IP-PL-1000

    จานสี 12 ช่อง + ช่องผสมสี i-Paint สำหรับรองผสมสี พร้อมฝาปิดพับเก็บได้สะดวก จานสีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น

    ขนาด : 19.3 x 17.3 เซนติเมตร (ขนาดเปิด)

    ราคา : 100 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม