ดินสอ และไส้ดินสอ

  • ไส้ดินสอกด dominic DP-0143(T)

    ไส้ดินสอกด dominic รหัส DP-3003(T) ความเข้มมาตรฐาน 2B เหมาะสำหรับใช้เขียน และ วาดรูป โดยเฉพาะ ผลิตจากวัสดุชั้นดี ทำให้ไส้เหนียวไม่แตกหักง่าย เขียนลื่นๆได้นานจนหมดแท่ง

    ขนาด : 0.5 x 75 มม.

    ​บรรจุในหลอด 20 แท่ง (1 กล่องมี 48 หลอด)

    ราคา : 161 บาท/กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม