ปากกาเคมี

  • ปากกาเพ้นท์ หัวเล็ก SAKURA XPMK-#

    ปากกาเพ้นท์ หัวเล็ก SAKURA ที่สามารถเขียนได้ดีลงบนวัสดุต่างๆ เช่น หิน เหล็ก แก้ว พลาสติก ไม้ และ กระดาษ ปลอดภัยจากสารพิษด้วยมาตรฐาน AP ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับงานศิลปะต่างๆ เช่น เพนท์แก้ว หรือ เซรามิค และ งานอุตสาหกรรมต่างๆ

    ราคา : 69 บาท/ด้าม
รายละเอียดเพิ่มเติม