สมุดรีพอร์ท

  • สมุดรีพอร์ทมายด์ อี-ไฟล์ CRP03

    จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ.. จากตัวตนของคุณด้วย.. สมุดมายด์ รีพอร์ท อีไฟล์ กระดาษชนิดถนอมสายตา

    กระดาษ : 70 แกรม 40 แผ่น
    ขนาด : (A4) 21.0 x 29.7 ซม.

    ราคา : 681 บาท/โหล
รายละเอียดเพิ่มเติม