ปากกาเคมี

  • ปากกาไอเด็นติเพ็น 2 หัว SAKURA XYKT-#

    ปากกาไอเด็นติเพ็น 2 หัว (SAKURA Identipen) รหัส XYKT-# ชนิดพิเศษ เขียนได้ดีลงบนวัสดุพิเศษต่างๆมากมาย โดยเฉพาะ ผ้า ซีดี และอื่นๆ เช่น ไมโครฟิล์ม รูปถ่าย พัสดุภัณฑ์ พลาสติก (แผ่นใส) กระดาษ เหล็ก เซรามิค ไม้ หนัง แก้ว และ ซีดี เป็นต้น มีหลากหลายขนาดเส้นให้เลือกตั้งแต่ 0.4 จนถึง 1.0 มม. เขียนยาวได้ถึง 500 เมตร ต่อด้าม

    ราคา : 63 บาท/ด้าม
รายละเอียดเพิ่มเติม