แฟ้มเอกสารแบบห่วง

  • แฟ้มดีริง 2 ห่วง ปกสอด 2 นิ้ว อี-ไฟล์ 87A

    ดีไชน์ใหญ่ขึ้นพิเศษเพื่อให้รองรับกับซองโฮลเดอร์ได้พอดีพร้อมชองใสโชว์เอกสารบนปก สันกว้าง 5 ซม. 4 เฉดสีสวยทันสมัยเลือกได้ตามความต้องการ

    ราคา : 115 บาท/ชิ้น