แฟ้มเอกสารแบบห่วง

  • แฟ้มดีริง 2 ห่วง ปกสอด 1.5 นิ้ว อี-ไฟล์ 77A

    ดีไชน์ใหญ่ขึ้นพิเศษเพื่อให้รองรับกับซองโฮลเดอร์ได้พอดีพร้อมชองใสโชว์เอกสารบนปก สันกว้าง 3.5 ซม.

    ราคา : 93 บาท/ชิ้น