แฟ้มเสนองาน CD-ZIP

  • แฟ้มเสนองาน + ที่ใส่ซีดี ปกสอด อี-ไฟล์ 35A

    เก็บเอกสารและงานโปรเจ็ค ใช้งานได้ทั้งแบบสอดและแบบเจาะ 2 รู พร้อมช่องใส่แผ่น CD-ZIP

    ขนาด : 23.5 x 31.8 ซม.

    ราคา : 50 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม