มาร์คเกอร์

  • คูปี้ย์ มาร์คเกอร์ FYLM

    ใช้เขียน หรือ ไฮไลท์ข้อความ เหมาะกับใช้งานบนสมุดโน้ต ไม่ซึมกระดาษ ไม่เลอะมือ ใช้ได้จนหมดด้าม ด้ามสามเหลี่ยม จับถนัดมือ มี 5 ชุดให้เลือก
    ราคา : 116 บาท/ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม