สมุดโน๊ตมีลายเส้น

 • สมุดปกอ่อน FUEKI FU-NOTE02

  - ดีไซน์น่ารัก
  - กระดาษถนอมสายตา แบบมีลายเส้น
  - เนื้อใน 75 แกรม 30 แผ่น
  - สำหรับจดบันทึก
  - มี 4 แบบให้เลือก

  ราคา : 31 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม