กระดาษและสมุดวาดเขียน

 • สมุดวาดเขียน i-Paint IP-DB-01

  สมุดวาดเขียน ไอ-เพ้นท์ ระบายสนุกได้ตามจินตนาการ
  - เนื้อในกระดาษปอนด์แบบเรียบ 120 แกรม 10 แผ่น
  - ด้านหลังสมุด มีช่องให้เขียนชื่อ
  - พกพาง่าย
  - มีให้เลือก 4 แบบ
  ราคา : 20 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม