สมุดโน๊ตมีลายเส้น

 • สมุดโน๊ต อีไฟล์ CNB109

  - สมุดจดบันทึก ดีไซน์ 4 แบบ 4 สไตล์
  - หน้าปกตัวอักษรปั้มฟลอยด์เงิน
  - เนื้อในกระดาษถนอมสายตา
  มีลายเส้น 50 แผ่น ไม่มีลายเส้น 50 แผ่น
  - กระดาษหนา 75 แกรม จำนวน 100 แผ่น
  ​- มี 4 สีให้เลือก กรมท่า, ส้ม, เทา, ฟ้า

  ขนาด : 18 x 13 ซม.

  ราคา : 82 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม