ปากกาหมึกเจล

  • ปากกาหมึกเจล Ballsign GM4M1004

    ปากกาหมึกเจล 4 สี และดินสอกด ภายในด้าม น้ำหมึกไหลสม่ำเสมอ เขียนลื่น ไม่ซีดจาง สามารถเปลี่ยนไส้หมึกได้ ตัวด้ามกระทัดรัด มีกริ๊ปยาง คลิปเหล็กแข็งแรง ปุ่มกดแยกตามสีหมึก มีด้าม 7 สีให้เลือก

    R-GBH04-# : ไส้ปากกา Ballsign ราคาชิ้นละ 41 บาท
    GB4M1004-# : ปากกา Ballsign ราคาด้ามละ 459 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม