ปากกาลูกลื่นเจล

 • ปากกาลูกลื่นเจล g'soft P55 P55

  - ตัวด้ามสีสันน่ารัก
  - หมึก น้ำเงิน
  - ลายเส้น 0.5 หมึกเข้ม เขียนลื่น
  - ตัวด้าม มี 10 สี ให้เลือก

  ราคา : 6 บาท/ด้าม
รายละเอียดเพิ่มเติม