กระดาษและสมุดวาดเขียน

 • สมุดโน๊ตพรีเมี่ยม A5 100p CAMPAP CA3583(70G)

  -เนื้อสัมผัสกระดาษนุ่มลื่นเป็นพิเศษ
  -เนื้อใน แบบมีลายเส้น
  -สามารถกางได้ 360 องศา โดยกระดาษไม่หลุด
  -มีรอยปรุสำหรับฉีก หน้ากระดาษง่ายๆ


  ขนาด : 14.8 X 21 ซม. (A5)
  กระดาษ : 70 แกรม จำนวน 100 หน้า
  ราคา : 24 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม