กระดาษและสมุดวาดเขียน

 • สมุดโน๊ตพรีเมี่ยม A4 100p CAMPAP CA3577(70G)


  -เนื้อสัมผัสกระดาษนุ่มลื่นเป็นพิเศษ
  -เนื้อใน แบบมีลายเส้น
  -สามารถกางได้ 360 องศา โดยกระดาษไม่หลุด
  -มีรอยปรุสำหรับฉีก หน้ากระดาษง่ายๆ


  ขนาด : 29.7 X 21 ซม. (A4)
  กระดาษ : 70 แกรม จำนวน 100 หน้า
  ราคา : 46 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม