สมุดโน๊ตมีลายเส้น

 • สมุดริมลวด อี-ไฟล์ CNB105

  - สมุดเนื้อกระดาษถนอมสายตา แบบมีลายเส้น และแบบตาราง
  - เนื้อในกระดาษหนา 65 แกรม จำนวน 65 แผ่น (ไม่รวมปก)
  - หน้าปกดูเด่นสะดุดตาด้วยการพิมพ์ และ SPOT UV
  - มี 3 สไตล์ 3 สีให้เลือกใช้

  ขนาด : 15 x 21 ซ.ม.

  ราคา : 99 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม