ตัวรีดร้อน คลิป หมุด กระดุม ของตกแต่งลาบูม

  • ขนนกแฟนซีตกแต่ง La'boom LBDC17S

    ขนนกแฟนซีตกแต่ง เหมาะสำหรับทำงานประดิษฐ์ งานฝีมือต่างๆ สามารถยึดติดได้ด้วยกาวยาง หรือปืนกาว
    บรรจุ 3 ชิ้นในถุง

    *สินค้าชิ้นนี้สนับสนุนอาชีพ กลุ่มสมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา*
    ราคา : 58 บาท/ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม