สีโปสเตอร์ และสีอะคิลิค

  • สีโปสเตอร์ 40ml. NICKER PCB#

    สีโปสเตอร์บรรจุขวด ขนาด 40 ml. สำหรับงานออกแบบอย่างมืออาชีพ ผลิตจากเนื้อสีคุณภาพดี สีทึบแสง เนื้อสีลื่น สีสด

    PCB12 สีโปสเตอร์ 12 สี ราคาชุดละ 3154 บาท
    PCB24 สีโปสเตอร์ 24 สี ราคาชุดละ 6297 บาท
    PCB48 สีโปสเตอร์ 36 สี ราคาชุดละ 10,050 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม