สีโปสเตอร์ และสีอะคิลิค

 • สีโปสเตอร์ 40ml. NICKER PCB#

  สีโปสเตอร์บรรจุขวด ขนาด 40 ml. สำหรับงานออกแบบอย่างมืออาชีพ ผลิตจากเนื้อสีคุณภาพดี สีทึบแสง เนื้อสีลื่น สีสด

  PCB12 สีโปสเตอร์ 12 สี ราคาชุดละ 2,947 บาท
  PCB24 สีโปสเตอร์ 24 สี ราคาชุดละ 5,885 บาท
  PCB36 สีโปสเตอร์ 36 สี ราคาชุดละ 9,392 บาท

  PCB-# สีโปสเตอร์แบบแยกขายทั้ง 12 สี ราคาขวดละ 246 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม