ปากกา

  • ปากกาลูกลื่น L&P LP100

    ปากกาลูกลื่นแบบกด ขนาดหัว 0.5 มม. มีให้เลือก 2 สี คือน้ำเงินและสีแดง

    บรรจุ : 12 ด้าม/กล่อง

    ราคา : 14 บาท/ด้าม