ไม้บรรทัด

  • ไม้ฉาก 45 องศา 26 cm. Graphic TC/242426

    - สามารถมองเห็นตัวเลขและเส้นวัดได้ชัดเจน ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ UV
    - สเกล ถูกต้อง แม่นยำ

    ราคา : 27 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม