สี i-Paint

  • ดินสอสีลบได้ ไอ-เพ้นท์ IP-PC-12, 24

    ดินสอสีลบได้ พร้อมยางลบในตัว ลบสะอาด แท่งเหลี่ยม ระบายง่าย สีสวย ลดการใช้วัสดุธรรมชาติ
    ขนาด : บรรจุ 12 สี, บรรจุ 24 สี


    บรรจุ 12 สี ราคา 49 บาท
    บรรจุ 24 สี ราคา 90 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม