จานสี, ถังล้างพู่กัน

  • จานสี 15 ช่อง i-Paint IP-PL-09

    จานสี 15 ช่อง ไอเพ้นท์ วัสดุทำจากพลาสติก น้ำหนักเบา
    มีหลุมสีจำนวนมาก หลุมผสมสีลึกผสมสีง่าย ไม่หกเลอะเทอะ
    และมีหลุมสีแบบลาดเอียง ทำให้ปาดเนื้อสีได้ง่าย จับง่ายไม่หลุดมื

    ราคา : 49 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม