สมุดโน๊ตมีลายเส้น

 • สมุดโน๊ต ริมลวด อี-ไฟล์ CNB103

  - สมุดเนื้อกระดาษถนอมสายตา
  - เนื้อในแบบมีลายเส้น 75 แกรม 55 แผ่น
  และ กระดาษคราฟ ไม่มีลายเส้น 75 แกรม 15 แผ่น
  - หน้าปกกระดาษคราฟ มีให้เลือก 4 สี
  เขียว , กรม , โอรส , เลือดหมู
  - ขนาด 15.5 x 21.2 ซ.ม.

  ราคา : 104 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม