ริบบอน ดิ้นทอง เชือก ลวดตกแต่ง

  • ปอมปอม บอล ลาบูม LRBP05

    ใช้ติดตกแต่งงานฝีมือ งานประดิษฐ์ ตกแต่งเสื้อผ้าทำเป็นเครื่องประดับ หลากสีสัน เพิ่มความน่ารักให้สิ่งของ ใช้งานง่าย ยึดติดได้ด้วยกาว หรือเย็บด้วยมือ

    มีให้เลือก 3 เซ็ท (12 เม็ดในแพ็ค)
    ขนาด 1 ซ.ม.

    ราคา : 27 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม