สมุดและกระดาษสำหรับตกแต่ง Scrapbook

 • กระดาษ ดีไอวายเซ็ท ลาบูม LNB22

  - เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งสแครปบุ๊ค ติดภาพ หรือเขียนบันทึก
  - ใช้ร่วมกับปากกาได้หลากหลาย เช่น PIGMA , KOI , GELLY ROLL ฯลฯ
  - ใน 1 เซ็ท มีกระดาษจำนวน 9 แผ่น ประกอบด้วย
  กระดาษคราฟท์ 4 แผ่น
  กระดาษดำ 3 แผ่น
  กระดาษชานอ้อย 2 แผ่น

  LNB22-S ขนาด : 17 x 12.5 ซม. ราคาเล่มละ 48 บาท
  LNB22-M ขนาด : 26 x 19 ซม. ราคาเล่มละ 76 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม