ยางลบ

 • ยางลบดินสอ FASTER E109

  ยางลบดินสอ ฟาสเตอร์ เนื้อใส นุ่ม สามารถลบดินสอ 2Bได้
  เศษยางลบจับตัวเป็นก้อน ไม่ทำให้เนื้อกระดาษฉีกขาดเวลาลบ
  สามารถฉีกที่หุ้มยางลบตามลำดับได้ เศษยางลบจับตัวเป็นก้อน

  ขนาด : 45 x 17 x 12 มม.

  ​1 กล่องบรรจุ 30 ชิ้น

  ราคา : 180 บาท/กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม