ยางลบ

 • ยางลบดินสอ 2B ซอฟท์ FASTER E107

  ยางลบดินสอ 2Bซอฟท์ FASTER เนื้อยางลบนุ่ม ลบสะอาด
  เศษยางลบจับตัวเป็นก้อน

  ขนาด : 45 x 21 x 13 มม.

  ​1 กล่องบรรจุ 24 ชิ้น

  ราคา : 168 บาท/กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม