ตัวรีดร้อน คลิป หมุด กระดุม ของตกแต่งลาบูม

  • ขนเป็ดตกแต่ง ลาบูม LBDC14

    ขนเป็ดตกแต่ง เหมาะสำหรับทำงานประดิษฐ์ งานฝีมือต่างๆ สามารถยึดติดได้ด้วยกาวยาง หรือปืนกาว
    บรรจุ 3 ชิ้นต่อแพ็ค มี 2 ชุดให้เลือก

    *สินค้าชิ้นนี้สนับสนุนอาชีพ กลุ่มสมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา*
    ราคา : 32 บาท/แพ็ค
รายละเอียดเพิ่มเติม