สมุดโน๊ตชนิดไม่มีลายเส้น

 • สมุดโน๊ตปกผ้า อี-ไฟล์ CNB81

  - สมุดโน๊ตปกผ้าคอตตอน บุฟองน้ำ นุ่ม
  - สมุดโน๊ตไม่มีลายเส้น
  - เนื้อในกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม จำนวน 100 แผ่น
  - เหมาะสำหรับจดบันทึก วาดภาพ และสเก็ตภาพ

  ขนาด : 14 x 21.5 ซม.
  ราคา : 203 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม