กระดาษสี

  • กระดาษสีผิวมัน ขนาด A4 CR36652(80G)

    - กระดาษสีผิวมัน
    - เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ งานตกแต่งต่างๆ


    ขนาด : 21 x 29.7 ซม. (A4)
    กระดาษ : 80 แกรม จำนวน 20 แผ่น

    ราคา : 110 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม