กระดาษและสมุดวาดเขียน

 • สมุดสเก็ตช์ ขนาด A4 (ปกน้ำเงิน) CR36110-105G

  - กระดาษสเก็ตซ์ มีรอยปรุสำหรับฉีก
  - เหมาะสำหรับงานสเก็ตซ์รูป วาดภาพต่างๆ

  ขนาด : 21 X 29.7 ซม. (A4)
  กระดาษ : 105 แกรม จำนวน 20 แผ่น

  ราคา : 70 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม