สมุดโน๊ตมีลายเส้น

 • สมุดริมลวด อี-ไฟล์ CNB97

  - ดีไซน์เก๋หน้าปก 2 สี
  - เนื้อในกระดาษถนอมสายตา
  - แบบมีลายเส้น 70 แกรม 100 แผ่น
  - สำหรับจดบันทึก ใช้งานสะดวก
  - มีให้เลือก 2 ขนาด
  A5 : 14.8 x 21 cm. ราคาเล่มละ 118 บาท
  A6 : 10.5 x 14.8 cm. ราคาเล่มละ 94 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม