สมุดโน๊ตชนิดไม่มีลายเส้น

 • สมุดบันทึก อีไฟล์ CNB101


  - สมุดบันทึกปกดำพิมพ์ลาย
  - กระดาษเนื้อในไม่มีลายเส้น 200 แกรม จำนวน 20 แผ่น
  - เหมาะกับการจดบันทึก สเก็ตช์รูป วาดภาพระบายสี
  - สามารถใช้ร่วมกับปากกาสี สีไม้ และปากกาตัดเส้นได้

  ขนาด : 13 x 19.4 ซม.
  ราคา : 112 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม