สมุดแพลนเนอร์

  • สมุดแพลนเนอร์ อี-ไฟล์ CNB96

    สมุดแพลนเนอร์ เนื้อในกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม 37 แผ่น หน้าปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม เคลือบด้าน ใช้จดบันทึกตารางนัดหมายรายเดือน ในเล่มมีตารางนัดหมายที่ใช้งานได้ถึง 24 เดือน และมีหน้าลายเส้น 25 หน้า

    มีให้เลือก 4 สี กรมท่า, ชมพู, ฟ้า, แดง
    ขนาด : A6 (10.5 x 14.8 ซม.)

    ราคา : 44 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม