ไม้บรรทัด

 • ชุดเรขาคณิต 8 ชิ้น STUDY STOP TC/195208

  - บรรจุในกล่องเหล็ก หยิบใช้สะดวก
  ประกอบด้วย
  - วงเวียนดินสอ STUDY STOP
  - กบเหลา 1ชิ้น
  - ดินสอ 1 ชิ้น
  - ยางลบ 1 ชิ้น
  - ชุดเรขาคณิต ไม้บรรทัด 15 ซม. 1 ชิ้น ไม้ฉาก 2 ชิ้น ครึ่งวงกลม 1 ชิ้น
  เหมาะสำหรับ การวาดรูปทรง งานออกแบบต่างๆ

  ราคา : 183 บาท/ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม