ปากกาลูกลื่น

 • ปากกาลูกลื่น ชนิดกด CX-KNOX FASTER CX511

  - ปากกาชนิดกด ใช้งานสะดวก
  - เขียนลื่น คมชัด ด้วยลายเส้น 0.5 mm.
  - มีกริ๊ปยางจับนุ่มมือ
  - หมึก น้ำเงิน แดง

  ราคา : 17 บาท/ด้าม
รายละเอียดเพิ่มเติม