กระดาษและสมุดวาดเขียน

 • สมุดพาสเทล ห่วงข้าง ขนาด A3 CR36180(160G)

  - สมุดกระดาษสีพาสเทล ห่วงข้าง
  - เนื้อกระดาษสี 6 สี สีละ 10 แผ่น
  - คุณภาพดี มีความยืดหยุ่น ดูดซับสีได้ดี
  - มีAcid Free ไม่ทำให้กระดาษเหลือง เก็บไว้ได้นาน
  - สำหรับงานวาดภาพและสเก็ตภาพต่างๆ

  ขนาด : 29.7 X 42 ซม. (A3)
  กระดาษ : 160 แกรม จำนวน 24 แผ่น

  ราคา : 406 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม