กระดาษและสมุดวาดเขียน

 • สมุดวาดเขียนห่วงข้าง ขนาด A4 CR36132-110G

  - สมุดวาดเขียน สันแบบห่วง ขนาด A4
  - เนื้อกระดาษขาวคุณภาพดี
  - มี Acid Free ไม่ทำให้กระดาษเหลือง เก็บไว้ได้นาน
  - สำหรับงานวาดภาพ, สเก็ตภาพ และ บันทึก

  ขนาด : 29.7 X 21 ซม. (A4)
  กระดาษ : 110 แกรม จำนวน 60 แผ่น

  ราคา : 160 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม